ASOCIAŢIA GRUP DE ACŢIUNE LOCALĂ CONSTANŢA CENTRU


|--> Acasă
---> Media


GAL Constanţa CENTRU reprezintă un parteneriat public-privat, constituit din reprezentanţi ai sectorului public, privat şi civil, desemnaţi dintr-un teritoriu rural omogen şi care implementează o strategie integrată pentru dezvoltarea teritoriului (comuna Pantelimon şi satele Calugăreni, Nistoreşti, Pantelimon de Jos, Runcu, comuna Siliştea, şi sat aparţinător Tepeş Vodă, comuna Târguşor şi sat aparţinător Mireasa, comuna Nicolae Bălcescu şi sat aparţinător Dorobanţu, comuna Mihail Kogălniceanu şi sate aparţinătoare Palazu Mic şi Piatra, comuna Lumina şi sate aparţinătoare Oituz şi Sibioara, comuna Cuza Vodă, Comuna Vulturu)

GAL Constanţa CENTRU desfăşoară şi următoarele activităţi:
  • Elaborarea strategiei locale de dezvoltare;
  • Acordarea de sprijin în elaborarea proiectelor;
  • Primirea proiectelor;
  • Selectarea proiectelor.

 

La nivelul decizional din cadrul GAL, reprezentanţii privaţi şi ai ONG-urilor reprezintă peste 70%,
iar partea publică reprezintă 30 %.


Anunt - Finalizare proiect.

Anunt important! - Dezbatere publica de validare a viitoarei Strategii de Dezvoltare Locala.
Notă: Solicitanţii care depun proiecte care prevăd lucrări de construcţii şi/sau montaj, ce vor fi finanţate prin Măsura 41, sunt obligaţi să ataşeze la Cererea de Finanţare Studiul de Fezabilitate şi Proiectul Tehnic.
Avertisment:

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României!

Toate informațiile, privind Programul Național de Dezvoltare Rurală, furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT și nu sunt destinate comercializării!

Ultima actualizare: 28.03.2016
Acasă Despre GAL Programul Leader Strategie Măsuri Media Apeluri de selecţie Rapoarte Linkuri utile Contact